Information angående bolagsstämmor

Med anledning av pågående Coronavirus-pandemi kommer årets bolagsstämmor i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB med dotterbolag avseende räkenskapsåret 2019, inte att vara öppna för allmänheten.

Du som önskar ställa frågor till något av bolagen om verksamheten, har möjlighet att göra det till eva.ehrstrand@esem.se eller ann.blomqvist@esem.se. Vi besvarar frågorna via mail och kommer även att publicera frågor och svar på bolagens hemsidor. Det går även bra att beställa årsredovisningar för räkenskapsåret 2019.