Nära, modiga, schyssta och pålitliga

Vi som jobbar på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö fyller en viktig funktion för att skapa en fungerade vardag för våra kunder. För att kunna uppfylla detta kundlöfte har vi våra fyra kärnvärden som ledstjärna i stora och små beslut.

Våra kärnvärden utgör grunden för hur vi bemöter andra och agerar mot varandra. De märks i det dagliga arbetet, i beslutsfattande, prioriteringar och policys, men är främst en hjälp för när skrivna regler inte finns. Helt enkelt en gemensam magkänsla för organisationen. När både vi som medarbetare och våra kunder upplever att kärnvärdena genomsyrar vår vardag — då har vi lyckats.