Sammanträdesdagar 2018

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden

  • 22 februari
  • 16 april
  • 12 juni
  • 30 augusti
  • 19 - 20 september
  • 30 oktober
  • 29 november