Styrelsen

Det här är styrelsen för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

 

 

 

  Lars Andersson
  Ordförande (S)
  Mina kontaktuppgifter 
 

 

 

  Ingvar Lundborg
  1e vice ordförande (M)
  Mina kontaktuppgifter   
 

  Ann-Sofi Wågström   
  Ledamot (S)
  Mina kontaktuppgifter 
 

  Ingvar Åstrand
  Ledamot (M)
  Mina kontaktuppgifter  
 

  Razhid Azarå
  Ledamot (V)
  Mina kontaktuppgifter
 

  Seppo Vuolteenaho
  Ledamot (SD)
  Mina kontaktuppgifter 

 

  Leif Hård
  Ledamot (S)
  Mina kontaktuppgifter   

 

  Bo Insulander
  Ledamot (F)
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Mari Bohman
  Ledamot (S)
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Leif Lindström
  Adjungerande (S)
  Mina kontaktuppgifter  

  Linda Lundholm
  Arbetstagarrepresentant 
  Mina kontaktuppgifter  

 

  Jimmy Gredeson
  Arbetstagarrepresentant 
  Mina kontaktuppgifter  

  Vello Aren
  Arbetstagarrepresentant
  Mina kontaktuppgifter