Service

Service åt hela företaget

Vår interna stödfunktion Service bistår hela ESEM med olika typer av tjänster som lämpar sig att hanteras centralt och gemensamt.

Vi ansvarar för insamling av mätvärden för olika nyttigheter, tillhandahåller funktionella lokaler och fordon samt ser till att våra elanläggningar är driftsäkra. Genom att samla hög kompetens inom dessa områden på ett ställe kan flera affärsområden få nytta av gemensamma funktioner.


AVDELNINGAR

Mätning
På avdelningen Mätning ansvarar vi primärt för insamling och förädling av de mätvärden som används för debitering av el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. Vi hjälper även större fastighetsägare att få en detaljerad kontroll över sin förbrukning.

Teknik & Uppdrag
På avdelningen Teknik och Uppdrag har vi huvudansvaret för elarbeten på fastigheter och anläggningar över hela företaget. Här ingår konstruktion och programmering av processanläggningar åt ESEMs affärsområden. Vi står även för uppdragsledning vid elinstallationer, elunderhåll och byggnation av elanläggningar. Arbetet med utbyggnad av stadsnätet i Strängnäs och Eskilstuna koordineras också härifrån.

Resurscenter
På Resurscenter har vi samlat företagets elektriker som anlitas vid de elarbeten som Service ansvarar för och som arbetsleds av medarbetare på avdelningen Teknik & Uppdrag. Även de övriga avdelningarna på Service nyttjar kompetensen vid arbeten på insamlingsmätare och för elunderhåll på våra fastigheter.

Fastigheter & Fordon
På avdelningen Fastigheter & Fordon förvaltar och utvecklar vi koncernens fastigheter samt sköter inköp och administration av företagets fordon. Härifrån hanterar vi även de lager som nyttjas av flera affärsområden.